Վերադարնալ լուրերուն
 

Դեկտեմբեր 1, 2012

Լաւալի Հայկական Ցեղասպանութեան Յուշարձանի Յանձնախումբը (CCLMGA), ստացաւ պաշտօնական որոշումը Լաւալի քաղաքապետութեան Գործադիր Մարմնի կողմէ, կառուցանելու 1915-ի Հայկական Ցեղասպանութեան Յուշարձանը: 

 

Կարդալու համար որոշումը կապուեցեք այս կայքէջին :