Ինչպէս նուիրատուութիւն կատարել

Այսպիսի ծրագրի մը յաջողութիւնը կախեալ է ձեր նիւթական մասնակցութենէն եւ քաջալերութենէն։ Հետեւաբար՝ զանազան ձեւեր տրամադրելի են ձեզի ձեր նուիրատուութիւնը կատարելու համար։

 

Կանխայայտ շնորհակալութիւն ձեր պատրաստակամութեան եւ քաջալերութեան համար։

 

Paypal

Կրնաք ձեր նուիրատութիւնը կատարել սեղմելով աջին գտնուող «Նուիրէ» կոճակը, որ ձեզ պիտի առաջնորդէ «PayPal» էջ-ին։

Donate with credit card

 

Վճարագիրով

Կրնաք նաեւ նուիրատութիւն կատարել վճարագիրով մը (cheque)՝ ուղղուած CCLMGA-ի, հետեւեալ հասցէով։

CCLMGA
P.O. Box 51012 C.P. Cléroux.
Laval (Québec) H7T 2Z3

 

Նկատի ունէցէք թէ տուրքէ զերծ ստացագիրներ պիտի տրուին 100 տոլար եւ վեր կատարուած նուիրատուութիւններու։